A Táti Kultúrház és Könyvtár szervezi és irányítja a városban szerveződött kulturális közösségek munkáját, megnyitva ezzel a közösségi kultúra lehetőségeit – művelődési, szórakozási alkalmakat kínálva.

Munkájával, melyet a város intézményeivel, civil szervezeteivel, egyesületeivel, művészeti csoportjaival szorosan együttműködve végez, a város társasági életének központja.

Itt működik a városi könyvtár, a teleház és egy kiállító helyiség, a Táti Galéria. Összefogják, szervezik a város kulturális életét, helyet biztosítanak különböző civil szervezeteknek, rendezvényeiknek, segítik munkájukat. Családi és művészeti rendezvényeket tartanak.

Igazgató: Hámos László

Forrás: tatkultur.hu